wordpress-themes.org

Belastingaangifte doen?

BelastingaangifteIn ons land zijn er meer dan 20 miljoen belastingplichtigen. Deze groep verdelen we onder in twee categorieën: ondernemingen en particulieren. Om een overzicht te hebben over de inkomsten van elke belastingplichtige, verplicht de belastingdienst iedereen jaarlijks een aangifte in te vullen. Op basis van deze belastingaangiftes berekent de belastingdienst de belastingen die u moet betalen.

Aangifte van de inkomstenbelasting

Elke belastingplichtige inwoner dient elk jaar een aangifte van zijn inkomstenbelasting in. In deze aangifte verdeelt hij zijn inkomsten in drie boxen, met elk hun eigen tarief. Nadien ontvangt hij of zij een aanslag met daarop het te betalen of terug te vorderen bedrag.
Het indienen van deze aangifte is belangrijk. Anders ontvangt u een boete van de belastingdienst en maken ze een schatting van uw inkomsten. Deze schatting is meestal in uw nadeel.

Heeft u problemen bij het invullen van de aangifte, dan staat de belastingtelefoon u met raad en daad bij. De belastingdienst heeft een gratis nummer waar u inlichtingen kunt inwinnen. Daarnaast vindt u in Nederland duizenden belastingadviseurs die tegen betaling uw aangifte invullen en optimaliseren.

Belastingaangifte van de omzet- en vennootschapsbelasting

De omzet- en vennootschapsbelasting is van toepassing op ondernemingen. De omzetbelasting of btw wordt geheven bij elke verkoop. Nadien mag een onderneming de betaalde btw op aankopen aftrekken van de geïnde btw. In Nederland gelden er twee btw-tarieven: 21% en 6%.

Op de winst die de onderneming genereert, wordt een vennootschapsbelasting geheven. Tot 200 000 euro betaalt u 20% vennootschapsbelasting, nadien 25%.

Ook voor beide belastingen is een aangifte vereist. Deze aangiftes worden voorbereid en ingediend in samenwerking met een accountant en/of fiscalist. Grote bedrijven hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst om dit zelf in te dienen.

De belastingdienst stelt steeds programma’s ter beschikking

U heeft al voldoende kopzorgen met het vinden van de juiste bedragen en aftrekposten. Om de aangifte eenvoudig en gestructureerd in te dienen, voorziet de belastingdienst elk jaar een programma om de aangifte in te vullen. Kijk op de website van de belastingdienst om het actuele programma te downloaden.