wordpress-themes.org

Inkomstenbelasting

inkomstenbelastingDe Nederlandse belastingdienst verplicht iedere inwoner om jaarlijks een aangifteformulier in te vullen. Aan de hand van dit formulier bekijkt de belastingdienst welke inkomsten u genoot, en of u voldoende belasting betaalde.

De drie verschillende boxen voor de inkomstenbelasting

De belastingdienst verdeelt uw inkomsten onder in drie verschillende boxen met elk hun eigen tarief. Box 1 verzamelt al uw inkomsten uit werk en woning. In deze categorie vermeldt u uw loon uit arbeid, buitenlandse inkomsten, uitkeringen en de kapitaalverzekeringen van de eigen woning.
Box 2 is dan weer de verzameling van uw inkomsten uit aanmerkelijke belangen. Deze inkomsten zijn de som van de ontvangen dividenden en verkoopwinsten op de aandelen van bedrijven of stichtingen waarvan u meer dan 5% bezit. Onder box 3 vermeldt u dan weer de inkomsten uit spaarproducten, andere aandelen en inkomsten van de woningen die u bezit.

Elke box heeft zijn eigen tarief. Een duidelijk overzicht van deze tarieven vindt u hier.

Het indienen van het aangifteformulier

Inwoners en buitenlanders die inkomsten vergaren in Nederland zijn verplicht jaarlijks een belastingaangifte in te dienen. Hiervoor stelt de belastingdienst een speciaal programma ter beschikking. Vergeet niet de aangifte tijdig in te dienen, om boetes te vermijden. Naast een boete kan de belastingdienst ook een ongunstige schatting maken van uw inkomsten, waardoor u teveel inkomstenbelastingen zult moeten betalen.

Na het invullen van de aangifte ontvangt u een aanslag. Deze aanslag vertelt u of u belastingen terugkrijgt, of u net moet bijbetalen. Indien u niet akkoord gaat met de aanslag, dient u een bezwaar in. De juiste procedures voor dit bezwaar vindt u hier.

Doe beroep op professionele hulp

Het systeem van de inkomstenbelasting is een zeer complex gegeven met verschillende regels en uitzonderingen. Beroep doen op professionele hulp voor het invullen van uw belastingaangifte, wordt steeds aangeraden. Er zijn verschillende belastingadviseurs die u met raad en daad bijstaan en samen met u de aangifte invullen. Ook de belastingtelefoon staat voor u klaar om vragen te beantwoorden. Goede ondersteuning in het invullen van uw aangifte bespaart u jaarlijks honderden euro’s aan inkomstenbelasting.