wordpress-themes.org

Omzetbelasting

Wat is de omzetbelasting?

omzetbelastingOp elke aan- en verkoop uitgezonderd intracommunautaire leveringen betaalt u btw. Deze btw of belasting over de toegevoegde waarde is de omzetbelasting. Voor particulieren is deze omzetbelasting irrelevant want zij betalen deze steeds en hebben geen recht op teruggave van de btw. Voor ondernemingen gelden andere regels.

Wie is onderworpen aan de omzetbelasting?

Alle ondernemingen en ondernemers zijn onderworpen aan de omzetbelasting. Dit impliceert dat ze btw rekenen op de verkopen en deze nadien afdragen aan de belastingdienst. Wel mogen ze van de geïnde btw de betaalde btw aftrekken. Op aankopen betalen ze namelijk ook de omzetbelasting.
Sommige ondernemers zijn vrijgesteld van de omzetbelasting. Kleine ondernemers en bedrijven die enkel zaken doen met het buitenland, betalen geen btw.

Wanneer en hoe doe ik aangifte van de omzetbelasting?

Afhankelijk van de grootte en de omzet doet u jaarlijks, per kwartaal of maandelijks aangifte van de omzetbelasting. Bij een jaarlijkse aangifte dient u de aangifte in voor 1 april, anders de laatste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal of de betreffende maand.

Om de aangifte door te sturen, ontwikkelde de belastingdienst een beveiligde site. De gegevens worden versleuteld zodat kwaadwillige gebruikers geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om met eigen software de aangifte voor te bereiden en ze vervolgens door te sturen naar de belastingdienst.

Belangrijk is om te weten of u de belastingdienst btw verschuldigd bent of niet. Indien dit het geval is, stort deze dan op de dag dat u uw aangifte doorstuurt. Zo vermijdt u boetes en heffingen.

Professionele hulp

Fouten in de aangifte hebben nare consequenties bij een controle. Zoek daarom professionele hulp bij een accountant of fiscalist om de aangifte in te dienen. Zij controleren of de gegevens correct zijn en of u ze op de juiste plaats noteerde. Na een controle van een expert, slaapt u op beide oren want de aangifte is correct ingevuld en ingediend.