wordpress-themes.org

Vennootschapsbelasting

vennootschapsbelastingEenmanszaken en vennootschappen onder firma betalen jaarlijks inkomstenbelasting op de gegenereerde winsten. Voor rechtspersonen ( nv’s, bv’s of coöperaties) gelden andere regels. Zij worden aan een andere belasting onderworpen: de vennootschapsbelasting.

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting?

Volgens het Nederlandse fiscale recht zijn er drie tarieven waaraan de belastingdienst de winst belast. De eerste 200 000 euro winst wordt belast tegen het tarief van 20%, nadien verhoogt het tarief tot 25%. Voor innoverende ondernemingen maakt de belastingdienst een uitzondering. Zij betalen slechts 5% op de winst van het boekjaar. Om aanspraak te maken op het verlaagde tarief heeft de onderneming wel een octrooi of WBSO-regeling nodig.

Aftrekposten van de vennootschapsbelasting

Vanwege de moeilijke economische omstandigheden, staat de wetgever verschillende uitzonderingen toe. Bedrijven die investeren, hebben recht op een investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringen, milieu-investeringen energie-investeringen vallen onder deze investeringsaftrek. Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag geeft recht op een aftrek. Meer informatie vindt u hier. Ook de research & developmentaftrek geeft recht op een aftrek.

Fiscalisten zijn betrouwbare partners om deze investeringsaftrekken te benutten. Zij kennen de voorwaarden om hiervan te genieten, berekenen nauwkeurig de aftrek en berekenen ook de toekomstige winsten uit je investering. Zo weet u op voorhand of een bepaalde investering de financiële resultaten van uw onderneming ten goede komt.

De jaarlijkse aangifte

Elke onderneming heeft een boekjaar. Na het boek jaar maakt elke onderneming zijn jaarrekening en balans op. Dit boekjaar valt niet altijd samen met het kalenderjaar, vermits de belastingdienst een gebroken boekjaar toestaat. Belangrijk voor de fiscus is dat het boekjaar samenvalt met het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Na het afsluiten van het boekjaar zijn er verschillende verplichtingen. Het opstellen van de jaarrekening gebeurt steeds samen met de aangifte van de vennootschapsbelasting. Ondernemingen werken hiervoor samen met accountants om de jaarrekening waarheidsgetrouw op te stellen. Zij maken tegelijkertijd ook de belastingaangifte op.