wordpress-themes.org

Vermogensbelasting

vermogensbelastingUw inkomsten verdeelt de belastingdienst onder in drie boxen. De inkomsten uit werk en woning vallen onder de loonbelasting. Uw vermogen geeft u aan onder box 3, de box waarop de vermogensbelasting verschuldigd is.

Vermogensbelasting berekenen

Om de waarde van uw vermogen te berekenen, telt u de waarden van uw beleggingen, onroerende zaken buiten uw eigen woning en spaar- en beleggingsverzekeringen die niet in box 1 vallen, op. Indien u het vruchtgebruik op een onroerende zaak heeft verworven, telt u dit hier ook bij. Nadien trekt u de consumptieve schulden van dit bedrag af. Deze schulden moeten minstens 2.900 euro bedragen om als aftrekbaar te beschouwen.
Vroeger bepaalde u uw vermogen op 1 januari en 31 december van hetzelfde fiscale jaar. Hiervan nam u vervolgens het gemiddelde. Sinds 2011 veranderde de belastingdienst van methode en dient u enkel uw vermogen te schatten op 1 januari.
Over uw vermogen betaalt u 1,2% inkomstenbelasting. Dit tarief bekomt u door de berekening van de fiscus te bekijken. Ongeacht het effectieve rendement, belast de belastingdienst u aan een vermogensgroei van 4%. Deze vermogensgroei wordt belast aan 30%. 30% van 4% bedraagt 1,2% ofwel het percentage dat de belastingdienst heft. Wel voorziet de belastingdienst een heffingsvrij vermogen.

Enkel het belastbaar inkomen vanaf 21.139 euro wordt daadwerkelijk belast aan de vermogensbelasting. Onder dit bedrag betaalt u niets aan de fiscus. Uit dit heffingsvrij vermogen ontstaat de nood aan professionele hulp voor het bepalen van de vermogensbelasting. De waarde van uw activa en schulden moeten nauwkeurig bepaald worden om een waarheidsgetrouwe aangifte in te vullen. Zo vermijdt u dat u teveel vermogensbelasting betaald, of bij een controle een fikse boete dient te betalen. Een geoptimaliseerde aangifte bespaart u jaarlijks duizenden euro’s aan vermogensbelasting. Een goede adviseur betaalt zichzelf terug vanaf de eerste belastingaangifte. Gratis advies vindt u bij de belastingtelefoon.