wordpress-themes.org

Belastingdienst Toeslagen

De meeste inwoners van Nederland maken gebruik van de toeslagen van de Nederlandse Belastingdienst. De toeslagen zijn eigenlijk tegemoetkomingen van de overheid naar de burgers voor bepaalde kosten die inwoners (moeten) maken. Het aanvragen van de toeslagen dient u tegenwoordig via het internet te doen binnen ‘Mijn Toeslagen’, in de meeste gevallen kunt u hier binnen enkele muisklikken al een toeslag aanvragen.

Het is wel bijzonder belangrijk om vooraf te bekijken of u wel echt recht heeft op het aanvragen van de toeslag, anders is de kans groot dat uw verzoek wordt afgewezen of dat u later de toeslag weer terug moet gaan betalen. Hieronder gaan we nader in op de toeslagen die we in Nederland kennen, elk van deze toeslagen heeft een bepaalde functie en lang niet iedereen heeft recht op elke toeslag. De toeslagen zijn meestal van kracht voor een bepaald gedeelte van de bevolking, meestal mensen die een laag inkomen hebben en daarom tegemoetkoming nodig hebben.

Huurtoeslag

Mensen die een laag inkomen hebben en een woning huren hebben in de meeste gevallen recht op het aanvragen van huurtoeslag. Een andere benaming voor huurtoeslag is ook wel huursubsidie. De huurtoeslag krijgt u gewoon van de Nederlandse Belastingdienst, de uitbetaling vindt maandelijks plaats. De huurtoeslag dient als tegemoetkoming voor de overheid voor de kosten die u voor uw huisvesting moet maken. Als uw inkomen hoger is dan een bepaalde niveau, dan vervalt het recht op huurtoeslag. De overheid gaat er dan vanuit dat u de kosten voor de huurwoning met uw loon kunt betalen. Het is belangrijk om elk jaar weer opnieuw te bekijken of u recht hebt op huurtoeslag, indien u hier geen recht meer op hebt moet u het zo snel mogelijk stopzetten. Op deze manier kunt u voorkomen dat u later toeslag terug moet betalen.

Zorgtoeslag

Een andere toeslag waar vrijwel alle Nederlanders recht op hebben in de zorgtoeslag. Deze toeslag krijgt u van de overheid als tegemoetkoming voor de maandelijkse kosten van een ziektekostenverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is ook weer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, niet iedereen krijgt dus hetzelfde bedrag aan zorgtoeslag. Natuurlijk moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te blijven houden om zorgtoeslag van de Nederlandse Belastingdienst. Houd de voorwaarden goed in de gaten om te voorkomen dat u later terug moet gaan betalen.