wordpress-themes.org

Belastingdienst

Iedereen die in Nederland woont kom er vroeg of laat mee in aanraking: de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst is voor enorm veel taken verantwoordelijk in Nederland en kan ook wel als het belangrijkste besturingsorgaan worden gezien. De meeste Nederlanders hebben op de een of andere manier in de loop der jaren een negatief beeld gekregen van de Belastingdienst. Zo zou de Belastingdienst slechts uitzijn op de centen van de hardwerkende Nederlander, maar diegene die wat verder kijkt komt al snel tot de conclusie dat de Belastingdienst ervoor zorgt dat door de belastingen het land goed blijft draaien. De taken waarvoor de Nederlandse Belastingdienst verantwoordelijk is zijn bijna teveel om op te noemen, maar enkele belangrijke taken zijn: aangiftes, inkomstenbelasting, toeslagen, werk en inkomen, auto en vervoer, woningen, financiële relatie tussen familie en vrienden, internationale betrekkingen, vermogensbelangen en de internationale douane. Zoals u zelf wellicht ook hebt opgemerkt bemoeit de Belastingdienst zich vooral met de zaken waar geld of waarde aan te pas komt.

Belastingdienst en Inkomstenbelasting

Iedereen die werkzaam is in Nederland is verplicht om inkomstenbelasting te betalen. De meeste mensen hebben zelf helemaal niets te maken met het betalen van inkomstenbelasting, als u in loondienst bent regelt uw werkgever dit namelijk. De inkomstenbelasting is het verschil tussen uw bruto- en nettoloon. Voor zelfstandigen is het echter wel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regelingen rondom inkomstenbelastingen, zelfstandigen moeten namelijk zelf (eventueel met de hulp van een boekhouder of accountant) de inkomstenbelasting verzorgen. Bij het berekenen van de inkomstenbelasting wordt een schrijven tarief toegepast door de Belastingdienst. De schijven veranderen elk jaar weer van omvang en percentages, u dient dus elk jaar opnieuw te kijken hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen. U hoeft alleen de inkomstenbelasting te betalen over uw belastbaar inkomen, dit is uw bruto-inkomen min uw aftrekposten (zoals hypotheekrente). Als u een eenmanszaak hebt, dan mag u ook de aftrekposten van uw bedrijf van uw brutoloon afhalen. Verder heeft vrijwel elke Nederlander ook recht op heffingskortingen, hierdoor hoeft u uiteindelijk minder inkomstenbelasting te betalen.

Belastingdienst en de douane

Iedereen die naar het buitenland reist komt wel eens in aanraking met de douane. De douane op Schiphol is onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst. De Douane heeft als taak om de reisbagage van reizigers te onderzoeken op verboden middelen en uiteraard ook andere zaken die te maken hebben met het Nederlandse belastingstelsel. U krijgt bijvoorbeeld te maken met de Nederlandse Belastingdienst op het moment dat u reist naar een land binnen- of buiten de Europese Unie, als u goederen wilt invoeren of uitvoeren, als u geld over de grens mee wilt nemen, als u een auto of motor over de grens wilt meenemen, als u goederen ontvangt uit het buitenland (bijvoorbeeld door een internetbestelling) en als u gaat verhuizen naar een land binnen of buiten de Europese Unie. Lang niet iedereen ondergaat een controle op schiphol, steekproefsgewijs zal de douane controles uitvoeren. Natuurlijk worden uw spullen wel altijd gecontroleerd door middel van een scanner.

Belastingdienst bij auto & vervoer

De Nederlandse Belastingdienst speelt ook een grote rol op het gebied van auto & vervoer. Zo moet iedereen die in het bezit is van een auto wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) betalen aan de Belastingdienst. De hoogte van deze belasting is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het gewicht van de auto en de regio waarin u woont. U kunt wat betreft auto & vervoer ook met de Belastingdienst te maken op het moment dat u belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) moet betalen.

Belastingdienst op de woningmarkt

Ook op de woningmarkt speelt de Nederlandse Belastingdienst een grote rol. Als u een laag inkomen hebt en een woning wilt huren, dan is de kans groot dat u van de Belastingdienst huurtoeslag ontvang. De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de maandelijkse lasten die voortvloeien uit het huren van een woning. Op het moment dat u een woning koopt, dan mag u een gedeelte van de hypotheekrente van uw inkomsten aftrekken, dit staat bekend onder de naam ‘hypotheekrenteaftrek’. Bij het kopen van een woning komen er ook nog allerlei andere zaken te maken die indirect ook weer zorgen voor verschillende belastingverplichtingen. U kunt ook te maken krijgen met overdrachtsbelasting op het moment dat u uw woning verkoopt, hiervoor gelden weer verschillende tarieven.